תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

Class.Me

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאפליקציית Class Me ("האפליקציה") של חברת Class Me Ltd. ("החברה" או "אנחנו").

האפליקציה הינה פלטפורמת מובייל המאפשרת התקשרות בזמן אמת, למידה וחלוקת מידע בין מורים, תלמידים והורים בקשר עם כיתת הלימוד שלהם. האפליקציה המיישמת טכנולוגיה ייחודית אשר פותחה במטרה לאפשר התקשרות בין גורמים שונים אלו, על מנת לאפשר ארגון מטלות והכנתן ביעילות על ידי מתן מרחב בטוח לתלמידים לשאול ולענות על השאלות שלהם על ידי מתן כלים שונים, כגון קישור למורים/מדריכים פרטיים, פתיחת קבוצות משתמשים לחלוקת מידע, פורום שאלות ותשובות, חיבור למאגר מידע של מבחנים וכדומה.

התנאים המופיעים להלן תקפים על כל משתמש אשר נכנס לאפליקציה, בין אם הוא משתמש בגרסה החינמית, ובין אם הוא משתמש בגרסה בתשלום.

השימוש במערכת שלנו ובשירותים המתוארים לעיל או בכל שירות או תוכן אחר אשר מוצע באמצעות האפליקציה או על ידי החברה ("השירותים") כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ובמסמך התקציר של כללים חשובים למשתמש ("תנאי השימוש "). מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה וכל מי מטעמה, לבין כל אדם אשר עושה שימוש באפליקציה ו/או בשירותים ("משתמש" או "אתה"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים.

האפליקציה ו/או השירותים מיועדים למשתמשים מגיל 13 ומעלה בלבד! - או משתמשים אשר ניתן אישור לגביהם לשימוש באפליקציה, על ידי הורה המשתמש או בית הספר.באם אתה מתחת לגיל 13, ולא ניתן לגביך אישור כאמור על ידי הורה או בית הספר, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים. החברה תבטל חשבונות ו/או תמחק כל מידע הקשור בחשבונות של משתמשים מתחת לגיל 13 שלא התקבל לגביהם אישור כאמור. בהסכמתך לתנאי השימוש אתה מצהיר כי גילך הינו 13 ומעלה, ואתה רשאי להשתמש במערכת על פי תנאי השימוש. על מנת לעשות כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, תתבקש לאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים לתנאי השימוש.

למשתמש מתחת לגיל 13 - ההורה/האפוטרופוס החוקי/בית הספר מצהיר כי קרא, הבין והוא מסכים לתנאי השימוש וכי המשתמש רשאי להשתמש במערכת על פי תנאי השימוש.

שים לב, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים לכל מטרה.

משתמשים מתחת לגיל 13: ע"י הורדת היישומון את/ה מצהיר/ה כי הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך נתנו את הסכמת לכך.

מדיניות פרטיות

שמירה על פרטיותם של המשתמשים שלנו חשובה לנו ביותר. נהלי איסוף המידע אודות המשתמשים שלנו והשימוש בו מתוארים להלן במסמך זה. אנו מחויבים להסכמתם של המשתמשים שלנו לאמור להלן. במידה והאמור להלן אינו מקובל ומוסכם עליך, אנא הפסק מיד כל שימוש באפליקציה ובשירותים והסר את האפליקציה מהמכשיר שלך.
שים לב שלא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע כלשהו. מסירת מידע במסגרת השירותים שלנו תלויה לחלוטין בהסכמתך החופשית.
הקפד לעשות שימוש מושכל ואחראי באפליקציה, ובמידע שאתה בוחר לחלוק עם אחרים דרכה, גם במהלך הדיונים והצ'אטים בפורומים וגם במהלך השיעורים הפרטיים. מידע אשר אתה מוסר דרך האפליקציה יהיה חשוף וגלוי למשתמשים אחרים (כולל תלמידים, מורים והורים), לחברה, למורים פרטיים ולגורמים מטעם החברה. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש של צד שלישי במידע אשר אתה מסרת דרך האפליקציה ו/או השירותים.

 1. מידע שאנו עשויים לאסוף. על מנת לעשות שימוש בשירותים הנך נדרש בעת ההרשמה לאפליקציה לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תאריך לידה, מספר טלפון, קישור לחשבון הפייסבוק, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להירשם או להשתמש בשירותים אותם מציעה האפליקציה.

  במסגרת השימוש באפליקציה ובשירותים נאסף מידע אודות השימוש שלך באפליקציה ובשירותים, לרבות, מידע שפורסם בקבוצות, בשיעורים וכו'. מידע זה כולל בין היתר נתונים וניתוח של המידע שנאסף באמצעות משובים של האפליקציה ו/או ניתוח סטטיסטי של דרכי השימוש בקבוצות ו/או בשיעורים.

  הנך מצהיר כי אתה מודע ומסכים לאפשרויות איסוף המידע לעיל ולדרכי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלו.

  כמו כן, הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע ו/או תוכן שתעלה לאפליקציה ו/או לשירותים הוא תוכן פומבי, שהנך רשאי לפרסם באפליקציה על מנת שיהיה נגיש לצדדים שלישיים בתוך האפליקציה.

  הנך מודע ומסכים לכך שהחברה רשאית ועשויה, אך לא מחויבת, לגשת ו/או לעשות שימוש בתוכן שהועלה על ידך ו/או משתמשים אחרים, לרבות הודעות טקסט, תמונות וסרטונים לאפליקציה ו/או דרך השירותים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

  שים לב שהמידע והתוכן אשר מועלים או מופצים דרך האפליקציה, כולל הודעות טקסט, תמונות, קבצי קול ווידיאו, וכו', אינם חשאיים, ויהיו גלויים לחברה ולמשתמשים אחרים. אל תעלה ואל תשתף באפליקציה שום מידע שאתה מעוניין לשמור חשאי, ושום מידע שאסור להעלות לאפליקציה או לחשוף בפני אחרים.

 2. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

  1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך;

  2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת השירותים והאפליקציה;

  3. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין;

  4. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

 3. מסירת מידע לצדדים שלישים. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אנונימי אודות השימוש באפליקציה ובשירותים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

  בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך או את המידע שנאסף עליך באפליקציה במקרים המפורטים להלן:

  1. לספקים שלנו אשר מסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים בלבד. אנו לא מעבירים מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים כלשהם למטרותיהם המסחריות.

  2. אם יתקבל צו שיפוטי מרשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

  3. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  4. אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין;

  5. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה, שתחייב חשיפת המידע.

 4. כאמור, החברה עשויה לעקוב אחר דיונים ו/או התכתבויות שנערכים בקבוצות ו/או באפליקציה, ורשאית אך לא מחויבת להסיר כל תוכן ו/או דיון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיק משתמש מקבוצה או מהאפליקציה ו/או לעשות שימוש בפרטים מזהים של משתמש במידה ומשתמש עשה שימוש לרעה באפליקציה או כל שימוש אשר סותר את תנאי שימוש אלה או כל דין, ו/או שימוש אשר עלול לפגוע בזכויותיו של משתמש אחר, ו/או לחסום משתמשים, להתריע על תוכן פוגעני או מחיקת חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור קבוצות בקשר עם הפרות של תנאי השימוש או כפי שהחברה רואה לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 5. זכות עיון. יש לך זכות לבקש לעיין במידע האישי אודותיך הנאסף על ידי החברה, על ידי צפייה בפרופיל האישי שלך באפליקציה ו/או על ידי פניה לחברה. בכל מקרה בו מצאת כי המידע המוצג שגוי, ו/או אינו שלם, ו/או אינו ברור, ו/או קיימות טענות בנושא משתמש מתחת לגיל 13 באפליקציה ו/או השירותים אתה רשאי לפנות לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: contact@class.me, בבקשה לתקן את המידע או למחקו (ייתכן כי בעקבות מחיקה שכזו ימנע מן החברה להעניק לך את השירותים המלאים) או ביטול חשבונות ו/או מחיקה של מידע הקשור בחשבונות משתמש מתחת לגיל 13.

 6. אבטחת מידע. החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שלך. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 7. מדיניות ביטול והחזרים

  1. מדיניות ביטל והחזרים מיושמת תחת החוק להגנת הצרכן לשירות מתמשך.

  2. משתמש אשר רכש את השירות יהיה רשאי לבטל את השירות בתוך 14 ימים מיום צריכת השירות/קניית השירות, בהינתן שהשירות טרם ניתן ע"י חברת Class.Me, ע"י שליחת אימייל לכתובת: contact@class.me עם שם המשתמש המלא, מספר הטלפון שאיתו נרשם המשתמש לשירות והתאריך שבו בוצעה הקנייה.

  3. משתמש אשר ביטל את השירות, בפרק הזמן המוזכר לעיל, יהיה זכאי להחזר עבור התשלום שבוצע פחות 5% מהתשלום או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

  4. במידה והמשתמש ביטל את השירות לאחר תחילת מתן השירות, החברה תהיה רשאית לחייב את הסכום היחסי של התשלום שבו המשתמש השתמש בשירות.